בג"ץ 8703/05 - צבאג ואח' נ' אלוף פיקוד דרום החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8703/05 - צבאג ואח' נ' אלוף פיקוד דרום החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 26.11.2006
בג"ץ 8703/05 - צבאג ואח' נ' אלוף פיקוד דרום החלטה
רשמת בית המשפט העליון דחתה את בקשת המוקד להגנת הפרט לפסוק הוצאות למשיב בעתירה בעניין כניסת העותרים לרצועת עזה. העותרים, תושבי עזה, ביקשו להיכנס לישראל לצורך מעבר לגדה המערבית, כדי לבקר שם קרובת משפחה. תחילה סירב המשיב לבקשתם בנימוק של מניעה ביטחונית, ואחר כך, בעקבות עתירת המוקד, הסכים להתיר לעותרים להיכנס לישראל בתנאי שילוו על ידי חברת אבטחה. עקב השינוי בעמדת המשיב טען המוקד כי ראוי שהמשיב יישא בהוצאות העותרים. בית המשפט דחה טענה זו בקבעו כי, בנסיבות העניין, עמדת המשיב באשר למסוכנותם של העותרים לא השתנתה, ואין מקום להטיל עליו הוצאות רק משום שבדיעבד הציע הסדר שבמסגרתו קיבלו העותרים את מבוקשם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
רשמת בית המשפט העליון דחתה את בקשת המוקד להגנת הפרט לפסוק הוצאות למשיב בעתירה בעניין כניסת העותרים לרצועת עזה. העותרים, תושבי עזה, ביקשו להיכנס לישראל לצורך מעבר לגדה המערבית, כדי לבקר שם קרובת משפחה. תחילה סירב המשיב לבקשתם בנימוק של מניעה ביטחונית, ואחר כך, בעקבות עתירת המוקד, הסכים להתיר לעותרים להיכנס לישראל בתנאי שילוו על ידי חברת אבטחה. עקב השינוי בעמדת המשיב טען המוקד כי ראוי שהמשיב יישא בהוצאות העותרים. בית המשפט דחה טענה זו בקבעו כי, בנסיבות העניין, עמדת המשיב באשר למסוכנותם של העותרים לא השתנתה, ואין מקום להטיל עליו הוצאות רק משום שבדיעבד הציע הסדר שבמסגרתו קיבלו העותרים את מבוקשם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות