המוקד להגנת הפרט

עדכונים

מוקדש לזכרו של עו"ד בנימין אחסתריבה, חבר צוות המוקד בשנים 2022-2008. רבים מההישגים המובאים להלן, פרטניים ועקרוניים כאחד, הם פירות עבודתו של חברנו, שעמל בשקידה ומתוך תחושת צדק עמוקה, עד יומו האחרון, למען זכויות האדם של תושבי ירושלים המזרחית.

מתאריך
עד תאריך