המוקד להגנת הפרט
ירושלים המזרחית
מוקדש לזכרו של עו"ד בנימין אחסתריבה, חבר צוות המוקד בשנים 2022-2008. רבים מההישגים המובאים להלן, פרטניים ועקרוניים כאחד, הם פירות עבודתו של חברנו, שעמל בשקידה ומתוך תחושת צדק עמוקה, עד יומו האחרון, למען זכויות האדם של תושבי ירושלים המזרחית.
עדכונים
משפט ישראלי
משפט בינלאומי
ספרות
כל המסמכים
הצג לפי: הכי ישן תוצאות בדף: 10
10
20
30
40
50
לפי טווח תאריכים
לפי טווח תאריכים עד