Click here if the message doesn't appear correctly  - לחץ כאן אם ההודעה לא מופיעה כנידרש

Image


Dear friends,

The olive harvest is a special season for Palestinians. Olives are central to the Palestinian economy, and the harvest, which takes place this month, is a festive social and cultural event.

But for the thousands of families who are cut off from their lands by the Separation Wall, the harvest is bitter-sweet. These families can only reach their olive groves if the military grants them permits, and even then only during the limited times when the gates are open.

This year, we have seen more problems than ever before: farmers denied permits or stranded across the Wall waiting for soldiers to come open the gate; physical obstacles preventing tractors and carts from transporting the olive yield. HaMoked has already submitted dozens of appeals to the military and petitions to Israeli courts on behalf of farmers denied access to their farmlands.

HaMoked is the only organization that provides free legal aid to access land behind the Separation Wall. The need for this service is great all year long, but particularly now. We need your support to be able to respond to all those who require our assistance.

   
Sincerely,

sig

Jessica Montell
Executive Director of HaMoked

חברות וחברים יקרים,
 

מסיק הזיתים הוא עונה מיוחדת בחברה הפלסטינית. זיתים מהווים חלק מרכזי בכלכלה הפלסטינית, והמסיק, המתקיים בתקופה זו ממש, הוא מאורע חברתי ותרבותי חגיגי. 

אך עבור אלפי המשפחות המנותקות מאדמותיהן שלכודות מאחורי חומת ההפרדה, המסיק הוא תקופה מורכבת. גישתן של משפחות אלה אל מטעי הזיתים שלהן מתאפשרת רק במידה והצבא מנפיק להן היתרים לשם כך, וגם אם הונפקו להן היתרים, גישתן מוגבלת לשעות הפתיחה המצומצמות של השערים שלאורך החומה.

השנה נתקל המוקד בקשיים רבים יותר מאי-פעם: בקשותיהם של חקלאים רבים להיתרים סורבו על-ידי הצבא, ורבים נאלצים להמתין בצד השני של החומה משך שעות ארוכות עד להגעתם של חיילים שיפתחו את השערים; מחסומים פיזיים הוקמו בפתחי השערים, ומונעים מעבר עם טרקטורים ועגלות לנשיאת ייבול המסיק. המוקד כבר הגיש עשרות עררים לצבא ועתירות לבתי המשפט בשמם של חקלאים שגישתם אל אדמותיהם נחסמה

המוקד הוא הארגון היחידי המספק סיוע משפטי ללא תשלום לחקלאים המבקשים לגשת אל האדמות שמעבר לחומת ההפרדה. סיוע זה נחוץ כל ימות השנה אך במיוחד עכשיו, בעונת המסיק. אנחנו זקוקים לתמיכתכם על מנת שנוכל לתת מענה לכל מי שזקוק לעזרתנו. 

 

 

 

בברכה, 

sig

ג'סיקה מונטל
מנכ"לית המוקד להגנת הפרט

s

 

Setting precedent – one case at a time

שינוי מדיניות – מהפרט אל הכלל

In April and May, Palestinian farmers complained of a new restriction at the Separation Wall gates: soldiers prevented people from crossing with horses and donkeys necessary for their farm work. HaMoked wrote to the military in May that there was no basis for this new restriction, which did not accord with the military’s own regulations. In August, the military responded that “passage into the Seam Zone with beasts of burden is to be allowed and clarification has been circulated to those operating on the ground”. HaMoked is monitoring the issue to ensure that this announcement is indeed respected. 

 

במהלך החודשים אפריל ומאי, דיווחו חקלאים פלסטינים על הגבלה חדשה בשערים שלאורך חומת ההפרדה: חיילים מנעו את מעברם של חקלאים עם סוסים וחמורים הנחוצים לעבודתם החקלאית. המוקד פנה לצבא במהלך חודש מאי, והבהיר כי אין שום בסיס חוקי למגבלה חדשה זו, שאף סותרת את נהליו של הצבא עצמו. באוגוסט ענה הצבא כי "יש לאפשר, ככלל, מעבר למרחב התפר עם בהמות משא כאמור ובנושא הועבר חידוד לגורמי השטח". המוקד עוקב אחר יישום הנחייה זו על מנת לוודא שמדיניות זו אכן נאכפת.

   
   

How You Can Help:

תמיכה בפעילותינו:

Your donation will enable us to increase our staff providing free legal aid to farmers who face difficulties accessing their land across the Separation Wall.

 

You can now make a tax-deductible online credit card donation to HaMoked

תרומתך תאפשר לנו להגדיל את הצוות המספק סייוע משפטי ללא תשלום לחקלאים שנמנעת גישתם אל אדמותיהם שמעבר לחומת ההפרדה.

 

Support HaMoked
לתמיכה במוקד
 
 
 
s