אם אינך רואה את המייל כראוי לחץ כאן  - click here to view this mail in browser 

Image

HaMoked: Center for the Defence of the Individual • המוקד להגנת הפרט • مركز الدفاع عن الفرد


Greetings,

In the 50th year of the occupation, we present you with detailed information on one of HaMoked’s major areas of activity – The Permit Regime in the "Seam Zone".

Sincerely,
Dalia Kerstein
Executive Director of HaMoked


שלום רב,

בשנה החמישים לכיבוש השטחים, אנו מביאים בפניכם מידע מפורט אודות אחד התחומים העיקריים של פעילותנו בשנים האחרונות – משטר ההיתרים ב"מרחב התפר".

בברכה,
דליה קרשטיין
מנכ"לית המוקד להגנת הפרט

 

   
Image

The Permit Regime in the "Seam Zone"

משטר ההיתרים ב"מרחב התפר"

Since 2003, the Israeli military has been implementing a draconian permit regime iside West Bank area trapped between the separation wall and the Green Line.
The timeline illuminates the reality behind the permit regime, exposing the daily methods of operation of this destructive bureaucratic system.
.

החל משנת 2003 מנהיג הצבא הישראלי משטר היתרים דרקוני בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק.
ציר הזמן מאיר את המציאות שמאחורי משטר ההיתרים וחושף את דרך פעולתו היומיומית של המנגנון הבירוקרטי ההרסני.

To the timeline >
< לצפייה בציר הזמן

How You Can Help

תמיכה בפעילותנו

HaMoked is an independent non-partisan non-profit organization.Our work is funded entirely by voluntary contributions. These come from sources in Europe, the United States and Israel that are dedicated to supporting human rights activities around the world.
 

המוקד הוא ארגון עצמאי ובלתי תלוי. משאביו הכספיים של המוקד מקורם בתרומות בלבד, מקרנות בישראל, אירופה וארה"ב, התומכות בפעילות זכויות אדם ברחבי העולם וכן מאנשים פרטיים.

 

Support HaMoked
לתמיכה במוקד
   

Founded by Dr. Lotte Salzberger – Registered Association • מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר – עמותה רשומה
أسسته لوطه زلتسبرغر - مكتب الشكاوي - جمعية مسجلة