Image

חברות וחברים יקרים,

בחודש מאי החל המוקד לקבל שיחות חריגות מפלסטינים ירושלמים, שגילו באופן פתאומי כי המוסד לביטוח לאומי שלל את זכאותם וזכאות משפחתם לביטוח לאומי וביטוח בריאות.

רנא (שם בדוי) היתה בחודש התשיעי להריונה. בן-זוגה נעצר בראשית חודש מאי במסגרת מבצע מעצרים נרחב שהתנהל נגד פעילים בירושלים המזרחית, ושוחרר בחלוף שלושה ימים. סמוך לאחר מכן, הגיעה רנא לבדיקה רפואית שגרתית, אז נמסר לה כי לא תוכל לעבור את הבדיקה משום שביטוח הבריאות שלה בוטל. ההצדקה הרשמית לביטול היתה ש"מרכז החיים" של המשפחה כבר לא בירושלים. זאת, על אף שהמשפחה מתגוררת באותה הדירה בעיר העתיקה מזה שנים רבות, ולא חל כל שינוי בנסיבות חייה לאחרונה.

המוקד ייצג שש משפחות בתביעות מול הביטוח הלאומי ודרש שהכיסוי הביטוחי שלהן יחודש לאלתר. בשלושה מהמקרים מדובר היה בנשים בהריון שאיבדו כיסוי לטיפול רפואי. בכל המקרים עלה חשד כבד ששלילת הזכויות נועדה להתעמר בפעילים ובבני משפחותיהם ולהשתיקם, כפי שתיעד עיתונאי הארץ ניר חסון.

במקרה של רנא, הגיש המוקד, באמצעות עורכי הדין תמיר בלנק ועדי לוסטיגמן, תביעה דחופה לבית הדין לעבודה. למרות שביקשנו דיון דחוף, בית המשפט קבע את הדיון בתיק ל-30 בנובמבר! הגשנו בקשה נוספת לדיון דחוף, תוך שהדגשנו שהאישה זקוקה לגישה מיידית לשירותי בריאות לצורך מעקב הריון. הביטוח הלאומי הסכים להחזיר את הזכאות באופן זמני, עד לדיון.

ואז לפתע החל הביטוח הלאומי לחזור בו משלילת הזכויות. השבוע נודע לנו שביטוח הבריאות הושב למשפחה השישית והאחרונה שייצגנו.

אנחנו שמחים שהטיפול הפרטני הסתיים בהצלחה (ובינתיים רנא ילדה, ולה ולבנה שלום). ואולם זה ממש לא סוף הפרשה מבחינתנו. המוקד דורש תשובות ברמה העקרונית: ביקשנו שבית הדין יפסוק הוצאות גבוהות נגד המוסד לביטוח לאומי – הוצאות לדוגמא והוצאות עונשיות – ואף יחייב את המוסד להסביר את פשר השלילה. על פניו, נראה שהרשויות משתמשות בשלילת זכויות סוציאליות ככלי להפחדה של פעילים ירושלמיים – מדיניות שערורייתית שאין לה כל ביסוס חוקי ועל המוסד לביטוח לאומי לתת עליה דין וחשבון. נמשיך לעדכן אתכם אודות התפתחויות נוספות בנושא זה.

בברכה,

sig

ג'סיקה מונטל
מנכ"לית המוקד להגנת הפרט

 

 

 
 
   

תמיכה בפעילותנו

אנו זקוקים לתמיכתכם כדי להמשיך להעניק סיוע משפטי בחינם לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, וכן לפעול לשינוי מדיניות במטרה להביא שיפור נרחב במצב זכויות האדם בשטחים.

   

 

לתמיכה במוקד
 
 
 
 

 

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו

 

הרשמה לרשימת הדיוור
 
 
 
 
s