המוקד להגנת הפרט
ללא משפט: מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
דוחות | דוח המוקד | 14.10.2009
דו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם על מעצרם המינהלי של פלסטינים וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. על פי הדו"ח, במועד פרסומו כלואים בבתי הכלא הישראליים 335 פלסטינים ללא משפט. לעצירים אלה אין אפשרות להתגונן כראוי ולהפריך את הטענות נגדם או להציג ראיות חלופיות, כיוון שברובם המכריע של המקרים מטילים השופטים חיסיון על הראיות ומסתפקים בדיווחים כתובים של השב"כ, הנמסרים להם שלא בנוכחות העציר או בא כוחו. הדוח קובע כי השימוש הגורף שעושה המדינה באמצעי זה, שנועד למקרים חריגים ביותר, מהווה הפרה חמורה של הוראות החוק הבינלאומי בעניין.
הצג
הדפסה
שיתוף