המוקד להגנת הפרט
משפחות אסורות - איחוד משפחות ורישום ילדים במזרח ירושלים_x000D_
דוחות | דוח המוקד | 27.01.2004
דוח של בצלם והמוקד בעניין השלכות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 על תושבי מזרח ירושלים. מהדו"ח עולה כי טענת המדינה שמטרת החוק ביטחונית היא הטעיה מכוונת, וכוונתה להסתיר את השיקול הדמוגרפי שהוביל לחקיקה.
הצג
הדפסה
שיתוף