המוקד להגנת הפרט
דוח פעילות לשנת 2007
דוחות | דוח המוקד | 31.12.2007
סיכום השנה בתחומים בהם פעל המוקד.
הצג
הדפסה
שיתוף
עדכונים
אין עידכונים מקושרים