המוקד להגנת הפרט
דוח פעילות לשנת 2006
דוחות | דוח המוקד | 31.12.2006
סיכום השנה בתחומים בהם פעל המוקד.
הצג
הדפסה
שיתוף
עדכונים
אין עידכונים מקושרים