המוקד להגנת הפרט
عر EN
The Impact of Israel's Separation Barrier on Affected West Bank Communities
דוחות | דוח | 04.05.2003
דוח ה- Humanitarian and Emergency Policy Group) HEPG) בעניין השפעת מכשול ההפרדה על קהילות פלסטיניות בגדה המערבית. מאתר "מידע הומינטרי בשטח הפלשתיני הכבוש".
הצג
הדפסה
שיתוף