המוקד להגנת הפרט
عر EN
הגדר הרעה: הפרת זכויות האדם כתוצאה מהקמת מכשול ההפרדה
דוחות | דוח | 31.03.2003
נייר עמדה של 'בצלם' הבוחן את השפעת מכשול ההפרדה על חיי האוכלוסייה הפלסטינית ואת הפרות זכויות האדם והמשפט הבינלאומי הכרוכות בהקמת המכשול. מאתר בצלם.
הצג
הדפסה
שיתוף
עדכונים
אין עידכונים מקושרים