המוקד להגנת הפרט
عر EN
במסווה של ביטחון: הרחבת התנחלויות בחסות מכשול ההפרדה
דוחות | דוח | 01.09.2005
דו"ח של הארגונים 'בצלם' ו'במקום' מראה שאחד השיקולים המרכזיים בקביעת קטעים רבים של תוואי החומה היה הרצון להכליל בצדו ה"ישראלי" שטחים המיועדים, לפי תכניות המתאר, להרחבת התנחלויות, ואף להקמת התנחלויות חדשות. זאת, בניגוד לטענת ישראל כי תוואי החומה נקבע על סמך שיקולי ביטחון בלבד. הדו"ח מציג מקרי מבחן, הכוללים ניתוח מפורט של התכניות הקיימות להרחבת ארבע התנחלויות, וכן של הקשר בין תכניות אלה לבין תוואי החומה. כן מציג הדו"ח את עיקר הממצאים בנוגע לשמונה מקרים אחרים, שבהם הושפע תוואי החומה באופן משמעותי מתכניות להרחבת התנחלויות.
הצג
הדפסה
שיתוף