המוקד להגנת הפרט
عر EN
Palestinian Detainees in Israel: Inhuman Conditions of Detention
דוחות | דוח | 01.07.2003
דו"ח של הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם: "עצירים פלסטינים בישראל: תנאי מעצר בלתי אנושיים". הוועדה קובעת כי גם צרכים ביטחוניים אינם יכולים להצדיק ענישה קולקטיבית, עינויים, הוצאה להורג ללא משפט, והפרה של זכויות אדם אחרות. הדו"ח מציג חששות והשגות ביחס למדיניות ישראל כלפי הפלסטינים - בניגוד לאמנות והצהרות בינלאומיות שעליהן היא חתומה - ופרקטיקות הנובעות ממנה, כגון מעצרים המוניים, התעמרות בקטינים, תנאים בלתי הולמים לעצירים, חקירה בעינויים, ומניעת מפגש עם עו"ד.
הצג
הדפסה
שיתוף
עדכונים
אין עידכונים מקושרים