המוקד להגנת הפרט
عر EN
מבקר המדינה – תמצית מדוח הביקורת בנושא מערך החקירות בשירות הביטחון הכללי (שב"כ) לשנים 1992-1988
דוחות | דוח | 01.01.1995
תמצית דו"ח מבקרת המדינה משנת 1995 שהוגש לתת-הוועדה לענייני קהיליית המודיעין של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, ופורסם בשנת 2000. הדו"ח מציג "מסכת כשלים המלמדת שמי שאחראים על הארגון כולו נכשלו קשות בתפקידם לקיים את פעולת השב"כ במסגרת החוק". בין השאר קובעת מבקרת המדינה כי חוקרי השב"כ חורגים ביודעין, באופן קשה ושיטתי, מקביעותיה של ועדת לנדוי ומנוהלי השב"כ, וכי השב"כ אינו ממצה את הדין עם חוקרים שחרגו וחוקרים ששיקרו.
הצג
הדפסה
שיתוף
עדכונים
אין עידכונים מקושרים