גופות אסורות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
גופות אסורות
דוחות | דוח המוקד | 01.03.1999
גופות אסורות
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם עוסק במדיניות ישראל, המסרבת להחזיר גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות איתה, ובכך מונעת ממשפחותיהם להביאם לקבורה. מדיניות זו מהווה ענישה קולקטיבית, ומנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי. הדו"ח גם מדגיש את השוני הרב בין יחסן של המדינה והחברה לכבוד המתים מקרב אזרחי ישראל ובין טיפולה המזלזל של המדינה בגופות פלסטינים. גופות רבות המוחזקות על ידי ישראל נקברות באופן רשלני ומבזה, שגם מקשה מאוד על זיהוין בעתיד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם עוסק במדיניות ישראל, המסרבת להחזיר גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות איתה, ובכך מונעת ממשפחותיהם להביאם לקבורה. מדיניות זו מהווה ענישה קולקטיבית, ומנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי. הדו"ח גם מדגיש את השוני הרב בין יחסן של המדינה והחברה לכבוד המתים מקרב אזרחי ישראל ובין טיפולה המזלזל של המדינה בגופות פלסטינים. גופות רבות המוחזקות על ידי ישראל נקברות באופן רשלני ומבזה, שגם מקשה מאוד על זיהוין בעתיד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות