המוקד להגנת הפרט

אלימות

הצג עדכונים
כל אדם יש לו הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי.
הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם (1948), סעיף ג

שדגכדשגכדשגכ

מתאריך
עד תאריך