המוקד להגנת הפרט

מאגרים

צירי זמן
במהלך שנות הכיבוש הישראלי בשטחים חלו תמורות רבות בכל אחד מהתחומים בהם עוסק המוקד להגנת הפרט. חוקים וצווים חדשים נכנסו לתוקף; פסקי דין תקדימיים התקבלו בבתי המשפט; הדין הבינלאומי התפתח; ומהלכים צבאיים ופוליטיים יצרו מציאות חדשה בכל פעם.


צירי הזמן מציגים את רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות השונות לפי סדר התרחשותם.