הוראה בדבר התליית היתרי יציאה אישיים (הוראת שעה) (יהודה ושומרון), התשנ"ג-1993 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הוראה בדבר התליית היתרי יציאה אישיים (הוראת שעה) (יהודה ושומרון), התשנ"ג-1993
חקיקה | חקיקה צבאית | 30.03.1993
הוראה בדבר התליית היתרי יציאה אישיים (הוראת שעה) (יהודה ושומרון), התשנ"ג-1993
הוראה המתלה את היתרי היציאה האישיים משטחי הגדה המערבית וקוראת לכל מי שנמצא בישראל מתוקף היתרים כאלה לחזור לשטחי הגדה המערבית. ההוראה אינה מסמיכה לתת היתרים באופן חריג. כניסתה של ההוראה לתוקף סימלה למעשה את הפעלתו של "הסגר הכללי" ברחבי הגדה המערבית, שמאז לא הוסר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הוראה המתלה את היתרי היציאה האישיים משטחי הגדה המערבית וקוראת לכל מי שנמצא בישראל מתוקף היתרים כאלה לחזור לשטחי הגדה המערבית. ההוראה אינה מסמיכה לתת היתרים באופן חריג. כניסתה של ההוראה לתוקף סימלה למעשה את הפעלתו של "הסגר הכללי" ברחבי הגדה המערבית, שמאז לא הוסר.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות