ECHR Case of Tatishvili v. Russia, Judgement of 22 Feb 2007 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ECHR Case of Tatishvili v. Russia, Judgement of 22 Feb 2007
פסיקה | פסיקה / טריבונל בינלאומי | 22.02.2007
ECHR Case of Tatishvili v. Russia, Judgement of 22 Feb 2007
פסק דין של בית המשפט האירופי לזכויות אדם בתלונה נגד רוסיה. המתלוננת, ילידת גאורגיה המתגוררת במוסקבה ומחזיקה עדיין בדרכון של ברה"מ לשעבר, טוענת שרוסיה הפרה את זכותה לחופש תנועה, ובפרט את זכותה לבחור את מקום מגוריה. בית המשפט קיבל את טענותיה וקבע כי היא שהתה באופן חוקי ברוסיה בהיותה אזרחית ברה"מ לשעבר, וכי רוסיה הפרה את מחויבותה כלפיה בכך שהתערבה בבחירתה את מקום מגוריה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין של בית המשפט האירופי לזכויות אדם בתלונה נגד רוסיה. המתלוננת, ילידת גאורגיה המתגוררת במוסקבה ומחזיקה עדיין בדרכון של ברה"מ לשעבר, טוענת שרוסיה הפרה את זכותה לחופש תנועה, ובפרט את זכותה לבחור את מקום מגוריה. בית המשפט קיבל את טענותיה וקבע כי היא שהתה באופן חוקי ברוסיה בהיותה אזרחית ברה"מ לשעבר, וכי רוסיה הפרה את מחויבותה כלפיה בכך שהתערבה בבחירתה את מקום מגוריה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות