שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 12.11.2008
שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים
תשובת הממונה על חופש המידע במשרד הפנים בהמשך לעתירת המוקד להגנת הפרט, במסגרת חוק חופש המידע, לקבל מידע בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. לפי משרד הפנים, בשנת 2006 נשללה תושבותם של 1360 תושבי ירושלים המזרחית, ובשנת 2007 איבדו 289 תושבי ירושלים את מעמדם. משרד הפנים מתחמק מלספק את הסיבות לשלילה בטענה שאין סימון אחיד למקרים אלה ואיסוף הפרטים ידרוש משאבים מרובים. במכתבו הוא מציין כי נשלחת הודעה אל כל מי שפקעה תושבותו, לכתובתו כפי שהיא מופיעה במרשם האוכלוסין, וניתנת לו ארכה של 45 ימים, מיום קבלת ההחלטה, לערער על כך. לעתירה ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תשובת הממונה על חופש המידע במשרד הפנים בהמשך לעתירת המוקד להגנת הפרט, במסגרת חוק חופש המידע, לקבל מידע בנוגע לשלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המזרחית. לפי משרד הפנים, בשנת 2006 נשללה תושבותם של 1360 תושבי ירושלים המזרחית, ובשנת 2007 איבדו 289 תושבי ירושלים את מעמדם. משרד הפנים מתחמק מלספק את הסיבות לשלילה בטענה שאין סימון אחיד למקרים אלה ואיסוף הפרטים ידרוש משאבים מרובים. במכתבו הוא מציין כי נשלחת הודעה אל כל מי שפקעה תושבותו, לכתובתו כפי שהיא מופיעה במרשם האוכלוסין, וניתנת לו ארכה של 45 ימים, מיום קבלת ההחלטה, לערער על כך. לעתירה ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות