המוקד להגנת הפרט - שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים - תשובה נוספת של משרד הפנים
חזרה לעמוד הקודם
19.02.2009|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים - תשובה נוספת של משרד הפנים

תשובה נוספת של משרד הפנים בהמשך לעתירת המוקד להגנת הפרט, ע"פ חוק חופש המידע, לברר את היקף שלילת התושבות מתושבי קבע בירושלים. משרד הפנים מוסר פרטים לגבי מספר הקטינים שתושבותם הופקעה במהלך השנים 2007-2005, ומתאר את האופן שבו הוא מקבל מידע על מעמדם של תושבי ירושלים במדינות אחרות. בשאלת הסיבות להפקעת התושבות מסרב משרד הפנים למסור מידע, בטענה כי לאיסופו יידרשו ימי עבודה רבים.

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים