שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים - תשובה נוספת של משרד הפנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים - תשובה נוספת של משרד הפנים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 19.02.2009
שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים - תשובה נוספת של משרד הפנים
תשובה נוספת של משרד הפנים בהמשך לעתירת המוקד להגנת הפרט, ע"פ חוק חופש המידע, לברר את היקף שלילת התושבות מתושבי קבע בירושלים. משרד הפנים מוסר פרטים לגבי מספר הקטינים שתושבותם הופקעה במהלך השנים 2007-2005, ומתאר את האופן שבו הוא מקבל מידע על מעמדם של תושבי ירושלים במדינות אחרות. בשאלת הסיבות להפקעת התושבות מסרב משרד הפנים למסור מידע, בטענה כי לאיסופו יידרשו ימי עבודה רבים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תשובה נוספת של משרד הפנים בהמשך לעתירת המוקד להגנת הפרט, ע"פ חוק חופש המידע, לברר את היקף שלילת התושבות מתושבי קבע בירושלים. משרד הפנים מוסר פרטים לגבי מספר הקטינים שתושבותם הופקעה במהלך השנים 2007-2005, ומתאר את האופן שבו הוא מקבל מידע על מעמדם של תושבי ירושלים במדינות אחרות. בשאלת הסיבות להפקעת התושבות מסרב משרד הפנים למסור מידע, בטענה כי לאיסופו יידרשו ימי עבודה רבים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות