הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי עם אש"ף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי עם אש"ף
אמנות וחקיקה | הסכם בינלאומי | 13.09.1993
הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי עם אש"ף
הצהרת העקרונות שנחתמה בין ממשלת ישראל ובין הנהגת אש"ף. זה המסמך הראשון שנחתם על ידי שני הצדדים, ובו מסכימים שניהם לפעול למען סיום עשרות שנים של עימות וסכסוך. הם מצהירים כי הם מכירים הדדית זה בזכויותיו הלגיטימיות והפוליטיות של זה, ומתכוונים לפעול ככל יכולתם למען דו-קיום בשלום, בכבוד ובביטחון, ולחתור להסדר שלום צודק, בר-קיימא וכולל ולפיוס היסטורי באמצעות תהליך מדיני מוסכם. מאתר הכנסת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצהרת העקרונות שנחתמה בין ממשלת ישראל ובין הנהגת אש"ף. זה המסמך הראשון שנחתם על ידי שני הצדדים, ובו מסכימים שניהם לפעול למען סיום עשרות שנים של עימות וסכסוך. הם מצהירים כי הם מכירים הדדית זה בזכויותיו הלגיטימיות והפוליטיות של זה, ומתכוונים לפעול ככל יכולתם למען דו-קיום בשלום, בכבוד ובביטחון, ולחתור להסדר שלום צודק, בר-קיימא וכולל ולפיוס היסטורי באמצעות תהליך מדיני מוסכם. מאתר הכנסת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות