הפסקה לאלתר של השימוש באמצעי לחימה בניגוד למשפט הבינלאומי ההומניטארי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הפסקה לאלתר של השימוש באמצעי לחימה בניגוד למשפט הבינלאומי ההומניטארי
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 14.01.2009
הפסקה לאלתר של השימוש באמצעי לחימה בניגוד למשפט הבינלאומי ההומניטארי
דרישה של המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים להפסיק מיד את השימוש באמצעי לחימה אסורים בלחימה ברצועת עזה. הדרישה מופנית לראש הממשלה, שר הביטחון והיועץ המשפטי לממשלה, בעקבות דיווחים ממקורות שונים על שימוש באמצעים אסורים, כפצצות זרחן ומצרר, על ידי הצבא. השימוש באמצעים אלו מעבר לנחוץ ובריכוזי אוכלוסייה אזרחית צפופה כזו שברצועת עזה אסור בתכלית האיסור על פי החוק הבינלאומי הומניטארי, בשל הנזקים הבלתי הפיכים הנגרמים לנפגעים מהם
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישה של המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים להפסיק מיד את השימוש באמצעי לחימה אסורים בלחימה ברצועת עזה. הדרישה מופנית לראש הממשלה, שר הביטחון והיועץ המשפטי לממשלה, בעקבות דיווחים ממקורות שונים על שימוש באמצעים אסורים, כפצצות זרחן ומצרר, על ידי הצבא. השימוש באמצעים אלו מעבר לנחוץ ובריכוזי אוכלוסייה אזרחית צפופה כזו שברצועת עזה אסור בתכלית האיסור על פי החוק הבינלאומי הומניטארי, בשל הנזקים הבלתי הפיכים הנגרמים לנפגעים מהם
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות