התחקיר בעניין שימוש הצבא בפצצות זרחן על שכונות מאוכלסות ברצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
התחקיר בעניין שימוש הצבא בפצצות זרחן על שכונות מאוכלסות ברצועת עזה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.01.2009
התחקיר בעניין שימוש הצבא בפצצות זרחן על שכונות מאוכלסות ברצועת עזה
המוקד להגנת הפרט דורש מהפרקליט הצבאי הראשי להודיע לו מי הגורם החוקר, על פי פרסומים בתקשורת, את השימוש בפצצות זרחן במהלך הלחימה ברצועת עזה. המוקד מסתמך על פרסומים שלפיהם הקים הצבא עצמו גוף לחקירה זו. כמו כן דורש המוקד לדעת כמה זמן אמורה החקירה להימשך, ולוודא שבסופה הוא יקבל את את ממצאיה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט דורש מהפרקליט הצבאי הראשי להודיע לו מי הגורם החוקר, על פי פרסומים בתקשורת, את השימוש בפצצות זרחן במהלך הלחימה ברצועת עזה. המוקד מסתמך על פרסומים שלפיהם הקים הצבא עצמו גוף לחקירה זו. כמו כן דורש המוקד לדעת כמה זמן אמורה החקירה להימשך, ולוודא שבסופה הוא יקבל את את ממצאיה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות