בג"ץ 124/09 - דוויאת נ' שר הביטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 124/09 - דוויאת נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 18.03.2009
בג"ץ 124/09 - דוויאת נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
בג"ץ דחה עתירה נגד החלטת כוחות הביטחון להשתמש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום כדי להרוס חלק מבית דירות שבעליו הוא אביו של המפגע מפיגוע הטרקטור הראשון בירושלים ביולי 2008. ביהמ"ש קבע כי הצעד נועד לתכלית ראויה ומידתית, ולכן אין הוא מתערב בהחלטת כוחות הביטחון. את החלטתו מנמק ביהמ"ש בכך שמדובר בהריסה חלקית בלבד של בית הדירות הנזכר, ומדובר בצורך הרתעתי. כן קובע ביהמ"ש כי לא עלה בידי העותר, שלא נחשד במעורבות בפיגוע, להוכיח כי אין בהריסה כדי להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ דחה עתירה נגד החלטת כוחות הביטחון להשתמש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום כדי להרוס חלק מבית דירות שבעליו הוא אביו של המפגע מפיגוע הטרקטור הראשון בירושלים ביולי 2008. ביהמ"ש קבע כי הצעד נועד לתכלית ראויה ומידתית, ולכן אין הוא מתערב בהחלטת כוחות הביטחון. את החלטתו מנמק ביהמ"ש בכך שמדובר בהריסה חלקית בלבד של בית הדירות הנזכר, ומדובר בצורך הרתעתי. כן קובע ביהמ"ש כי לא עלה בידי העותר, שלא נחשד במעורבות בפיגוע, להוכיח כי אין בהריסה כדי להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות