Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Netherlands (Application no. 50435/99) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Netherlands (Application no. 50435/99)
פסיקה | פסיקה / טריבונל בינלאומי | 03.07.2006
Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Netherlands (Application no. 50435/99)
פסיקה תקדימית של בית הדין האירופי לזכויות אדם הקובעת כי הזכות לחיי משפחה גוברת על זכות מדינה למנוע הגירה בלתי חוקית לתחומה. ביה"ד נדרש לסוגיה בעקבות איום גירושה, וכתוצאה מכך ניתוק מבתה, של שוהה בלתי חוקית בהולנד. ביה"ד קבע כי, לאור השלכות הגירוש על האם והבת, אין הצדקה להעדפת זכות המדינה על זכותן לחיי משפחה. כמו כן, ביה"ד מבקר בחריפות את המדינה על התנערותה מאחריות בטענה כי ההורים הם האשמים במצב, שכן הם החליטו להביא ילד לעולם בידיעה שהאם שוהה בלתי חוקית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסיקה תקדימית של בית הדין האירופי לזכויות אדם הקובעת כי הזכות לחיי משפחה גוברת על זכות מדינה למנוע הגירה בלתי חוקית לתחומה. ביה"ד נדרש לסוגיה בעקבות איום גירושה, וכתוצאה מכך ניתוק מבתה, של שוהה בלתי חוקית בהולנד. ביה"ד קבע כי, לאור השלכות הגירוש על האם והבת, אין הצדקה להעדפת זכות המדינה על זכותן לחיי משפחה. כמו כן, ביה"ד מבקר בחריפות את המדינה על התנערותה מאחריות בטענה כי ההורים הם האשמים במצב, שכן הם החליטו להביא ילד לעולם בידיעה שהאם שוהה בלתי חוקית.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות