עת"ם 8295/08 - משאהרה ואח' נ' שר הפנים פסק דין בעתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 8295/08 - משאהרה ואח' נ' שר הפנים פסק דין בעתירה מינהלית
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 24.11.2008
עת"ם 8295/08 - משאהרה ואח' נ' שר הפנים פסק דין בעתירה מינהלית
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל עתירה בעניינו של קטין שבקשתו למעמד קבע סורבה ע"י משרד הפנים. ביהמ"ש קבע כי ההכרעה בבקשה צריכה להתקבל בהתאם למצב העובדתי והחוקי שהיה בזמן הגשת הבקשה, בצורה שתגשים ולא תסכל את תכלית החוק. לפיכך, העותר, שלא מלאו לו 12 כשהוגשה הבקשה בעניינו, ומרכז חייו היה בישראל, זכאי לשדרוג מעמדו על אף שבינתיים עבר את גיל 14.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל עתירה בעניינו של קטין שבקשתו למעמד קבע סורבה ע"י משרד הפנים. ביהמ"ש קבע כי ההכרעה בבקשה צריכה להתקבל בהתאם למצב העובדתי והחוקי שהיה בזמן הגשת הבקשה, בצורה שתגשים ולא תסכל את תכלית החוק. לפיכך, העותר, שלא מלאו לו 12 כשהוגשה הבקשה בעניינו, ומרכז חייו היה בישראל, זכאי לשדרוג מעמדו על אף שבינתיים עבר את גיל 14.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות