עת"ם 8336/08 - זחאייקה ואח' נ' שר הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 8336/08 - זחאייקה ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 02.12.2008
עת"ם 8336/08 - זחאייקה ואח' נ' שר הפנים פסק דין
ביהמ"ש לעניינים מינהליים בירושלים קיבל עתירה נגד סירוב משרד הפנים לשדרוג מעמדו של קטין. ביהמ"ש קיבל את טענות העותרים וקבע כי בקשת העותר הייתה צריכה להיבחן לפי התיקון לחוק האזרחות (הוראת שעה), שלפיו הגיל הקובע לקבלת מעמד קבע בישראל הוא 14. ביהמ"ש קובע ככלל כי המועד הקובע הוא מועד הגשת הבקשה בלבד, ולא מועד תום ההליך המקובל במשרד הפנים - שלפיו ניתן תחילה מעמד ארעי לשנתיים - או כל מועד אחר. ביהמ"ש מציין כי נתינת מעמד ארעי לשנתיים לעותר שכבר הגיע לגיל 13 מהווה למעשה הסכמה להעניק לו מעמד קבע בתום התקופה, למרות שגילו יהיה אז מעל 14. המסמך באדיבות "נבו הוצאה לאור".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביהמ"ש לעניינים מינהליים בירושלים קיבל עתירה נגד סירוב משרד הפנים לשדרוג מעמדו של קטין. ביהמ"ש קיבל את טענות העותרים וקבע כי בקשת העותר הייתה צריכה להיבחן לפי התיקון לחוק האזרחות (הוראת שעה), שלפיו הגיל הקובע לקבלת מעמד קבע בישראל הוא 14. ביהמ"ש קובע ככלל כי המועד הקובע הוא מועד הגשת הבקשה בלבד, ולא מועד תום ההליך המקובל במשרד הפנים - שלפיו ניתן תחילה מעמד ארעי לשנתיים - או כל מועד אחר. ביהמ"ש מציין כי נתינת מעמד ארעי לשנתיים לעותר שכבר הגיע לגיל 13 מהווה למעשה הסכמה להעניק לו מעמד קבע בתום התקופה, למרות שגילו יהיה אז מעל 14. המסמך באדיבות "נבו הוצאה לאור".
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות