בג"ץ 1389/07 - מפקד כוחות הצבא באיו"ש נ' בית המשפט הצבאי לערעורים פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 1389/07 - מפקד כוחות הצבא באיו"ש נ' בית המשפט הצבאי לערעורים פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 28.02.2007
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת מפקד הצבא בגדה המערבית נגד החלטת ביהמ"ש הצבאי לערעורים לשחרר פעיל חמאס שהוחזק לסירוגין במעצר מינהלי בשנים 2007-2003. בג"ץ מבטל את החלטה לשחרר את העציר, שהתבססה על הנחה שאין צורך במעצרו לאור אופי הפעילות הארגונית והפומבית המיוחסת לו. במסגרת החלטתו לשחרר את העציר הביע ביהמ"ש הצבאי לערעורים פליאה על כך שלמרות הפעילות המיוחסת לעציר, שהיא פומבית באופייה, לא עלה בידי הגורמים המוסמכים לגבש תיק כנגדו. בג"ץ מקבל את העתירה וקובע כי מעמדו של העציר כבכיר בארגון החמאס, ופעילותו שאינה מצטמצמת לפעילות פומבית בלבד, אכן מהווים סכנה של ממש לביטחון האזור והציבור ומצדיקים את המשך מעצרו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות