חוות דעת בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוות דעת בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס
מסמכים אחרים | חוות דעת | 29.03.2009
חוות דעת בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס
חוות דעת של המוקד להגנת הפרט בעניין הצעת ועדת השרים לעניין תנאי כליאתם של אסירים פלסטינים השוהים בבתי כלא בישראל, להרע את תנאי האסירים המשויכים לארגון החמאס. חוות הדעת קובעת כי מדובר בהצעה קיצונית ובלתי סבירה לעונש קולקטיבי מפלה הפוגע בזכויות יסוד של האסיר ובני משפחתו והמנוגד למשפט הישראלי ולמשפט הבינלאומי ההומניטארי, והיא קוראת לבטלה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוות דעת של המוקד להגנת הפרט בעניין הצעת ועדת השרים לעניין תנאי כליאתם של אסירים פלסטינים השוהים בבתי כלא בישראל, להרע את תנאי האסירים המשויכים לארגון החמאס. חוות הדעת קובעת כי מדובר בהצעה קיצונית ובלתי סבירה לעונש קולקטיבי מפלה הפוגע בזכויות יסוד של האסיר ובני משפחתו והמנוגד למשפט הישראלי ולמשפט הבינלאומי ההומניטארי, והיא קוראת לבטלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות