בעיות בחשבונות בנק הדואר של אסירים ביטחוניים הכלואים בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בעיות בחשבונות בנק הדואר של אסירים ביטחוניים הכלואים בישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 26.05.2009
בעיות בחשבונות בנק הדואר של אסירים ביטחוניים הכלואים בישראל
בעקבות תלונות שהתקבלו במוקד להגנת הפרט על סירוב בנק הדואר להפקיד כספים בחשבונות בנק של האסירים פנה המוקד למנהל בנק הדואר בבקשה לקבל הבהרות בעניין. במכתב מתלונן המוקד על כך שסניפי בנק הדואר עושים דין לעצמם ומגבילים ללא היתר או הוראה כלשהי את הסכומים שמשפחות האסירים מבקשות להפקיד בחשבונות יקיריהן. המוקד דורש מהנהלת הבנק להבהיר מהו הנוהל שעל פיו מגביל הבנק הפקדות לחשבונות אסירים המתנהלים אצלו, תוך פגיעה קשה בזכויותיהם של האסירים ובני משפחותיהם, ולפעול לשינוי הנוהל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעקבות תלונות שהתקבלו במוקד להגנת הפרט על סירוב בנק הדואר להפקיד כספים בחשבונות בנק של האסירים פנה המוקד למנהל בנק הדואר בבקשה לקבל הבהרות בעניין. במכתב מתלונן המוקד על כך שסניפי בנק הדואר עושים דין לעצמם ומגבילים ללא היתר או הוראה כלשהי את הסכומים שמשפחות האסירים מבקשות להפקיד בחשבונות יקיריהן. המוקד דורש מהנהלת הבנק להבהיר מהו הנוהל שעל פיו מגביל הבנק הפקדות לחשבונות אסירים המתנהלים אצלו, תוך פגיעה קשה בזכויותיהם של האסירים ובני משפחותיהם, ולפעול לשינוי הנוהל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות