United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict
מסמכים אחרים | אחר | 28.09.2009
United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict
דו"ח ועדת גולדסטון, שמינתה מועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקת חשדות לפשעי מלחמה במלחמת עופרת יצוקה. הדו"ח, המבוסס על עדויות ומידע רב ממקורות פלסטיניים וישראליים כאחד, קובע שפעולות ישראל והחמאס במהלך המלחמה כללו הפרות של הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם. הוועדה קוראת לישראל ולחמאס לפתוח לאלתר בחקירה רצינית ועצמאית לבדיקת החשדות המפורטים בדו"ח.
קישור
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח ועדת גולדסטון, שמינתה מועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקת חשדות לפשעי מלחמה במלחמת עופרת יצוקה. הדו"ח, המבוסס על עדויות ומידע רב ממקורות פלסטיניים וישראליים כאחד, קובע שפעולות ישראל והחמאס במהלך המלחמה כללו הפרות של הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם. הוועדה קוראת לישראל ולחמאס לפתוח לאלתר בחקירה רצינית ועצמאית לבדיקת החשדות המפורטים בדו"ח.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות