אסירים שקופים - פלסטינים מנועי שב"כ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אסירים שקופים - פלסטינים מנועי שב"כ
דוחות | דוח | 01.04.2007
אסירים שקופים - פלסטינים מנועי שב"כ
דו"ח של ארגון מחסום-WATCH בנושא פלסטינים שישראל מגדירה "מנועים ביטחונית" או "מנועי שב"כ", אשר חופש התנועה שלהם מוגבל אף יותר מזה של שאר הפלסטינים החיים בגדה. נשות הארגון נתקלות ב"מנועי השב"כ" בתחומים רבים במהלך פעילותן. בין השאר מעוכבים אלה תמיד, יותר מאחרים, במחסומים בתוך הגדה, בחסימות בכפרים ובמת"ק. הדו"ח מתאר את מערכת ההיתרים שפיתחה ישראל, וכן מקרים של "מנועי שב"כ" שמתנדבות הארגון ליוו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של ארגון מחסום-WATCH בנושא פלסטינים שישראל מגדירה "מנועים ביטחונית" או "מנועי שב"כ", אשר חופש התנועה שלהם מוגבל אף יותר מזה של שאר הפלסטינים החיים בגדה. נשות הארגון נתקלות ב"מנועי השב"כ" בתחומים רבים במהלך פעילותן. בין השאר מעוכבים אלה תמיד, יותר מאחרים, במחסומים בתוך הגדה, בחסימות בכפרים ובמת"ק. הדו"ח מתאר את מערכת ההיתרים שפיתחה ישראל, וכן מקרים של "מנועי שב"כ" שמתנדבות הארגון ליוו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות