המוקד להגנת הפרט - התייחסות לדו"ח המוקד להגנת הפרט ו"בצלם" - "עינויים והתעללות בעצירים פלסטינים"
חזרה לעמוד הקודם
26.04.2007|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

התייחסות לדו"ח המוקד להגנת הפרט ו"בצלם" - "עינויים והתעללות בעצירים פלסטינים"

בתגובה לדו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון "בצלם", טוען משרד המשפטים כי אנשי שירותי הביטחון במדינה מקפידים הקפדה רבה על כל זכויותיהם של העצורים והנחקרים. משרד המשפטים שולל את הטענות והעדויות המוצגות בדו"ח, וטוען כי חוקרי השב"כ מונחים כולם להבהיר לנחקרים כי יש להם, למשל, את הזכות להיפגש עם עורך דינם, וכן שעומדת להם הזכות שלא להפליל את עצמם. עם זאת, נמנע משרד המשפטים להידרש לשיטות החקירה המפורטות בדו"ח מטעמים של "סודיות".

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים