התייחסות לדו"ח המוקד להגנת הפרט ו"בצלם" - "עינויים והתעללות בעצירים פלסטינים" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
התייחסות לדו"ח המוקד להגנת הפרט ו"בצלם" - "עינויים והתעללות בעצירים פלסטינים"
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 26.04.2007
התייחסות לדו"ח המוקד להגנת הפרט ו"בצלם" - "עינויים והתעללות בעצירים פלסטינים"
בתגובה לדו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון "בצלם", טוען משרד המשפטים כי אנשי שירותי הביטחון במדינה מקפידים הקפדה רבה על כל זכויותיהם של העצורים והנחקרים. משרד המשפטים שולל את הטענות והעדויות המוצגות בדו"ח, וטוען כי חוקרי השב"כ מונחים כולם להבהיר לנחקרים כי יש להם, למשל, את הזכות להיפגש עם עורך דינם, וכן שעומדת להם הזכות שלא להפליל את עצמם. עם זאת, נמנע משרד המשפטים להידרש לשיטות החקירה המפורטות בדו"ח מטעמים של "סודיות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בתגובה לדו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון "בצלם", טוען משרד המשפטים כי אנשי שירותי הביטחון במדינה מקפידים הקפדה רבה על כל זכויותיהם של העצורים והנחקרים. משרד המשפטים שולל את הטענות והעדויות המוצגות בדו"ח, וטוען כי חוקרי השב"כ מונחים כולם להבהיר לנחקרים כי יש להם, למשל, את הזכות להיפגש עם עורך דינם, וכן שעומדת להם הזכות שלא להפליל את עצמם. עם זאת, נמנע משרד המשפטים להידרש לשיטות החקירה המפורטות בדו"ח מטעמים של "סודיות".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות