בג"ץ 48/89 - עיסא נ' הלשכה האזורית למינהל האוכלוסין במזרח ירושלים משרד הפנים ואח', פ"ד מג(4), 573 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 48/89 - עיסא נ' הלשכה האזורית למינהל האוכלוסין במזרח ירושלים משרד הפנים ואח', פ"ד מג(4), 573
פסיקה | פסיקה / עליון | 11.10.1989
בג"ץ 48/89 - עיסא נ' הלשכה האזורית למינהל האוכלוסין במזרח ירושלים משרד הפנים ואח', פ"ד מג(4), 573
בג"ץ קבע כי מתן מספר זהות לבתם של תושבת ירושלים ותושב השטחים מותנה בקביעת מעמדה כתושבת קבע בישראל, כפי שמחייבת תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל. בג"ץ קיבל את העתירה, והורה לשר הפנים לשקול, כמתבקש מן התקנה, לתת לבת מעמד זהה לזה של אמה. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קבע כי מתן מספר זהות לבתם של תושבת ירושלים ותושב השטחים מותנה בקביעת מעמדה כתושבת קבע בישראל, כפי שמחייבת תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל. בג"ץ קיבל את העתירה, והורה לשר הפנים לשקול, כמתבקש מן התקנה, לתת לבת מעמד זהה לזה של אמה. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות