המוקד להגנת הפרט - המדינה מונעת מילדים פלסטינים המתגוררים בחו"ל מלהיכנס לגדה המערבית וכך מסכלת את זכותם להירשם כדין במרשם התושבים הפלסטיני: בעקבות מספר עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בעניין אושרה כניסת הילדים העותרים לגדה. המוקד ממשיך לתבוע כי יבוצע שינוי מהותי במדיניות ישראל בנושא
חזרה לעמוד הקודם
19.06.2005

המדינה מונעת מילדים פלסטינים המתגוררים בחו"ל מלהיכנס לגדה המערבית וכך מסכלת את זכותם להירשם כדין במרשם התושבים הפלסטיני: בעקבות מספר עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בעניין אושרה כניסת הילדים העותרים לגדה. המוקד ממשיך לתבוע כי יבוצע שינוי מהותי במדיניות ישראל בנושא


המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ במספר מקרים בהם נמנע הצבא מלטפל בבקשת ילדים פלסטינים בגילאים 16-5 להיכנס מחו"ל לגדה, על מנת שיוכלו להירשם במרשם התושבים הפלסטיני. על פי הדין החל בשטחים (בהתאם להסכם הביניים והצווים הצבאיים שהחילו אותו על הגדה ועל הרצועה), מוסמכת הרשות הפלסטינית לרשום במרשם האוכלוסין כל ילד שנולד לאב או אם פלסטינים - הרשומים במרשם התושבים הפלסטיני - ללא צורך באישור מוקדם מישראל, ובלבד שטרם מלאו לו 16 שנים.
 
המדינה מכירה בסמכות זו של הרשות הפלסטינית אולם מתנה את רישום הילדים בנוכחותם הפיזית בגדה. תנאי זה, אשר אינו מבוסס בדין, לא מנע בעבר את רישומם של ילדים שהתגוררו בשנות ילדותם מחוץ לגדה. ילדים אלו היו נכנסים לגדה מכוח רישיון ביקור ונרשמים במרשם.

החל מפרוץ האינתיפאדה הנוכחית מונעת ישראל באופן גורף כניסת "זרים" לגדה, לרבות ילדים פלסטינים אשר מתגוררים בחו"ל וטרם נרשמו במרשם (זאת, להוציא ילדים בני פחות מחמש שנים, אשר אינם זקוקים לרישיון ביקור). כתוצאה מכך הגיעו ילדים רבים, כדוגמת העותרים בעתירות אלה, למצב בו חולפות השנים אך הם אינם יכולים להירשם במרשם.

המוקד הגיש את עתירותיו לבג"ץ לאחר שהתריע בפני המדינה במשך חודשים רבים כי העותרים קרבים לגיל 16, ועל פי הדין החל כיום שוב לא יוכלו להירשם במרשם האוכלוסין. למרות התרעות אלה, ולמרות שהפתרון לבעיה – הענקת רישיונות ביקור לילדים – פשוט, התמהמה הצבא בתשובותיו לעותרים. התנהלות תמוהה זו מעלה את החשש כי השיקולים העומדים בבסיסה הם דמוגרפיים. נראה כי הצבא נוקט בתכסיסי השהיה בתקווה שהחודשים יחלפו והעותרים יעברו את גיל 16. מניעת רישומם של העותרים ושל שאר ילדי אותן משפחות היא בעלת משמעות מרחיקת לכת גם להוריהם, שכן ברור כי יתקשו מאוד לשוב לגדה ללא ילדיהם. צעד זה משול לגירוש פסול ומנוגד לחוק הבינלאומי.

העתירות מדגישות את הפגיעה בזכות לאזרחות העומדת לאותם ילדים פלסטינים שאינם זוכים להירשם במרשם האוכלוסין. האזרחות היא מפתח מהותי לתחושת הזהות והשייכות, כמו גם לקבלת זכויות מהותיות ומרכזיות כגון זכות הבחירה. בנוסף, מדובר בהתעלמות מעקרון טובת הילד, עקרון האמור ללוות כל החלטה מינהלית אשר יש לה השלכה על ילדים.

בעקבות הגשת העתירות ניתנו לעותרים רישיונות ביקור בגדה. עם זאת, המוקד ממשיך לדרוש פתרון כולל לנושא, שכן פתרון פרטני, רק למי שמוענק לו סיוע משפטי, יוצר מצב בלתי נסבל של חוסר שוויון.
 

לאחת העתירות שהגיש המוקד בעניין (בג"ץ 4416/05 - אבו-שמה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית)
 
למכתב שהעביר המוקד לפרקליטות המדינה בעניין פתרון כולל לנושא