בג"ץ 1285/93 - עזבון שכטר נ' מפקד אזור יהודה ושומרון ואח', תק-על 96(4), 15 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1285/93 - עזבון שכטר נ' מפקד אזור יהודה ושומרון ואח', תק-על 96(4), 15
פסיקה | פסיקה / עליון | 08.12.1996
בג"ץ 1285/93 - עזבון שכטר נ' מפקד אזור יהודה ושומרון ואח', תק-על 96(4), 15
פסק דין בעתירת עיזבונו של יהודי שרכש קרקע בגדה המערבית בשנת 1937 להורות לצבא להשיבה לרשותו. העתירה נדחתה. ביהמ"ש קובע כי המשפט הבינלאומי אינו כולל כל הוראה המחייבת את השבת הרכוש לבעליו, וכי החזרת הקרקע נתונה לשיקול דעתו של ראש המינהל האזרחי. השופטים מוצאים כי החלטתו של ראש המינהל האזרחי, שאין מקום להשבת חלקתו של האיש, ראויה. ביסוד ההחלטה עומדת גישתו כי החזרת החלקה לעותר – ובעקבותיה, החזרת חלקות דומות לבעליהן היהודיים המקוריים – תביא להגברת המתיחות בין ישראלים ופלשתינים בגדה המערבית. המסמך באדיבות 'תקדין'.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת עיזבונו של יהודי שרכש קרקע בגדה המערבית בשנת 1937 להורות לצבא להשיבה לרשותו. העתירה נדחתה. ביהמ"ש קובע כי המשפט הבינלאומי אינו כולל כל הוראה המחייבת את השבת הרכוש לבעליו, וכי החזרת הקרקע נתונה לשיקול דעתו של ראש המינהל האזרחי. השופטים מוצאים כי החלטתו של ראש המינהל האזרחי, שאין מקום להשבת חלקתו של האיש, ראויה. ביסוד ההחלטה עומדת גישתו כי החזרת החלקה לעותר – ובעקבותיה, החזרת חלקות דומות לבעליהן היהודיים המקוריים – תביא להגברת המתיחות בין ישראלים ופלשתינים בגדה המערבית. המסמך באדיבות 'תקדין'.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות