אמנת האג ותקנות האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנת האג ותקנות האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907)
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 18.10.1907
אמנת האג ותקנות האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907)

אמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה, לרבות תקנות בקשר לדיני המלחמה ומנהגי המלחמה ביבשה (האג 1907). "לפי השקפתן של המעצמות המתקשרות, הרי הוראות אלה, שנערכו בהשראת השאיפה לגרוע ככל האפשר מפגעי המלחמה, בתחום הצרכים הצבאיים, נועדו לשמש ככלל התנהגות לצדדים הלוחמים ביחסיהם ההדדיים וביחסים בינם לבין התושבים. עד לעריכת קובץ דינים מושלם יותר מוצאות המעצמות המתקשרות לנחוץ לקבוע, כי במקרים שאינם מוסדרים ע''י התקנות שאומצו על ידיהן ממשיכים הצדדים הלוחמים והתושבים להיות בפיקוחם והנהגתם של עקרונות המשפט הבינלאומי, השאובים מנוהגים המקובלים בין האומות בנות התרבות, מחוקי האנושות ומצווי המצפון הציבורי".

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

אמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה, לרבות תקנות בקשר לדיני המלחמה ומנהגי המלחמה ביבשה (האג 1907). "לפי השקפתן של המעצמות המתקשרות, הרי הוראות אלה, שנערכו בהשראת השאיפה לגרוע ככל האפשר מפגעי המלחמה, בתחום הצרכים הצבאיים, נועדו לשמש ככלל התנהגות לצדדים הלוחמים ביחסיהם ההדדיים וביחסים בינם לבין התושבים. עד לעריכת קובץ דינים מושלם יותר מוצאות המעצמות המתקשרות לנחוץ לקבוע, כי במקרים שאינם מוסדרים ע''י התקנות שאומצו על ידיהן ממשיכים הצדדים הלוחמים והתושבים להיות בפיקוחם והנהגתם של עקרונות המשפט הבינלאומי, השאובים מנוהגים המקובלים בין האומות בנות התרבות, מחוקי האנושות ומצווי המצפון הציבורי".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות