שנתיים לאחר הריגת פלסטינית תושבת רפיח מאש הצבא ופציעת בן זוגה ושני אחיו הוחלט לפתוח בחקירה פלילית: רק בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט נאותה הפרקליטות הצבאית - למעלה משנה מיום האירוע הקשה - לסיים את הליכי הבדיקה, אך החליטה, כצפוי, שלא לפתוח בחקירת מצ"ח. ערר שהגיש המוקד על החלטה זו התקבל, ובעקבותיו תיפתח חקירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
17.10.2005
שנתיים לאחר הריגת פלסטינית תושבת רפיח מאש הצבא ופציעת בן זוגה ושני אחיו הוחלט לפתוח בחקירה פלילית: רק בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט נאותה הפרקליטות הצבאית - למעלה משנה מיום האירוע הקשה - לסיים את הליכי הבדיקה, אך החליטה, כצפוי, שלא לפתוח בחקירת מצ"ח. ערר שהגיש המוקד על החלטה זו התקבל, ובעקבותיו תיפתח חקירה
שנתיים לאחר הריגת פלסטינית תושבת רפיח מאש הצבא ופציעת בן זוגה ושני אחיו הוחלט לפתוח בחקירה פלילית: רק בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט נאותה הפרקליטות הצבאית - למעלה משנה מיום האירוע הקשה - לסיים את הליכי הבדיקה, אך החליטה, כצפוי, שלא לפתוח בחקירת מצ"ח. ערר שהגיש המוקד על החלטה זו התקבל, ובעקבותיו תיפתח חקירה

בליל ה-17.10.03 חשה תושבת רפיח ברע. חלפו רק חודשיים מיום לידת בתה הקטנה, והאישה סבלה מכאבים בבטנה. בן זוגה ביקש לפנותה לקבלת טיפול רפואי. השניים הגיעו למכוניתם כאשר נפתחה לעברם אש חיה וקטלנית על ידי חיילים. שני אחיו של בן הזוג מיהרו למקום האירוע על מנת לפנותם כאשר נפתחה גם לעברם אש חיה. הכדורים פגעו בכל הנוכחים ובגוף הרכב.

כתוצאה מהאירוע נהרגה האישה. היא הותירה אחריה את בן זוגה, שנפצע באורח קשה, וארבעה ילדים קטנים. שני אחיו של בן הזוג נפצעו אף הם באורח קשה.

בעקבות האירוע פנה המוקד להגנת הפרט לפרקליטות מחוז דרום בדרישה לפתוח בחקירה. אך למרות חומרת האירוע, בו קיפחה אישה את חייה על לא עוול בכפה ונפצעו באורח קשה שלושה אנשים נוספים, נמנעה הפרקליטות הצבאית הפרקליטות הצבאית - משך למעלה משנה - מלהורות על פתיחה בחקירת מצ"ח.

בשל השתהות זו של הפרקליטות הצבאית, עתר המוקד ביום 9.3.05 לבג"ץ. בעתירה טען המוקד, כי השתהות זו מהווה חוסר סבירות קיצוני שעלול לסכל את החקירה, אם תיפתח לבסוף. הימנעות הפרקליטות מלהורות על פתיחה בחקירה גם מחזקת את הטענות המופנות כלפיה בדבר טיוח החקירה והליך הבדיקה, ויוצרת אווירה סלחנית כלפי מוות של פלסטינים חפים מפשע. רק בעקבות הגשת העתירה נאותה הפרקליטות לסיים את הליכי הבדיקה, אך החליטה, כצפוי, שלא להורות על פתיחה בחקירת מצ"ח. לפיכך נמחקה העתירה, אך המוקד הגיש ערר על ההחלטה שלא לפתוח בחקירה.

בערר שהגיש, טען המוקד כי הגרסה שהציגה המדינה בתשובתה לבג"ץ - לפיה באותו אזור התרחשה באותה עת לחימה, והחיילים סברו שהמנוחה ובן זוגה הם חמושים המניחים מטען חבלה - מתבססת על חומר בירור חסר מאוד, והיא רצופת סתירות ביחס לגרסאות שהוצגו בעיתונות ולהודעות דובר צה"ל. המדינה אף מודה כי ירי בוצע גם כלפי אחיו של הנפגע, עת ביקשו לפנות אותו ואת אשתו לטיפול רפואי, וזאת אף שלא היוו כל סיכון לכוח, דבר המהווה עבירה חמורה והפרה קשה של טוהר הנשק.

בעקבות האירוע החמור, החליט המוקד להגיש גם תביעה לפיצויים נגד המדינה, בשל נזקיהם של הנפגעים. המוקד טוען, בין היתר, כי השתהותה הרבה של הפרקליטות הצבאית בבירור האירוע, עלול לסכל גם את התביעה לפיצויים.

לבסוף, בתאריך 17.10.05, יום לאחר הגשת התביעה, התקבלה במוקד הודעת הפרקליטות המקבלת את הערר ומורה - שנתיים לאחר האירוע הקשה - על פתיחה בחקירה (יצוין, לשם ההגינות, כי ההודעה נשלחה עוד קודם להגשת התביעה).


לעתירת המוקד מיום 9.3.05


לתשובת המדינה לעתירה מיום 14.4.05


לערר שהגיש המוקד ביום 5.6.05


לכתב התביעה מיום 16.10.05
הדפסה הדפסה
שיתוף

בליל ה-17.10.03 חשה תושבת רפיח ברע. חלפו רק חודשיים מיום לידת בתה הקטנה, והאישה סבלה מכאבים בבטנה. בן זוגה ביקש לפנותה לקבלת טיפול רפואי. השניים הגיעו למכוניתם כאשר נפתחה לעברם אש חיה וקטלנית על ידי חיילים. שני אחיו של בן הזוג מיהרו למקום האירוע על מנת לפנותם כאשר נפתחה גם לעברם אש חיה. הכדורים פגעו בכל הנוכחים ובגוף הרכב.

כתוצאה מהאירוע נהרגה האישה. היא הותירה אחריה את בן זוגה, שנפצע באורח קשה, וארבעה ילדים קטנים. שני אחיו של בן הזוג נפצעו אף הם באורח קשה.

בעקבות האירוע פנה המוקד להגנת הפרט לפרקליטות מחוז דרום בדרישה לפתוח בחקירה. אך למרות חומרת האירוע, בו קיפחה אישה את חייה על לא עוול בכפה ונפצעו באורח קשה שלושה אנשים נוספים, נמנעה הפרקליטות הצבאית הפרקליטות הצבאית - משך למעלה משנה - מלהורות על פתיחה בחקירת מצ"ח.

בשל השתהות זו של הפרקליטות הצבאית, עתר המוקד ביום 9.3.05 לבג"ץ. בעתירה טען המוקד, כי השתהות זו מהווה חוסר סבירות קיצוני שעלול לסכל את החקירה, אם תיפתח לבסוף. הימנעות הפרקליטות מלהורות על פתיחה בחקירה גם מחזקת את הטענות המופנות כלפיה בדבר טיוח החקירה והליך הבדיקה, ויוצרת אווירה סלחנית כלפי מוות של פלסטינים חפים מפשע. רק בעקבות הגשת העתירה נאותה הפרקליטות לסיים את הליכי הבדיקה, אך החליטה, כצפוי, שלא להורות על פתיחה בחקירת מצ"ח. לפיכך נמחקה העתירה, אך המוקד הגיש ערר על ההחלטה שלא לפתוח בחקירה.

בערר שהגיש, טען המוקד כי הגרסה שהציגה המדינה בתשובתה לבג"ץ - לפיה באותו אזור התרחשה באותה עת לחימה, והחיילים סברו שהמנוחה ובן זוגה הם חמושים המניחים מטען חבלה - מתבססת על חומר בירור חסר מאוד, והיא רצופת סתירות ביחס לגרסאות שהוצגו בעיתונות ולהודעות דובר צה"ל. המדינה אף מודה כי ירי בוצע גם כלפי אחיו של הנפגע, עת ביקשו לפנות אותו ואת אשתו לטיפול רפואי, וזאת אף שלא היוו כל סיכון לכוח, דבר המהווה עבירה חמורה והפרה קשה של טוהר הנשק.

בעקבות האירוע החמור, החליט המוקד להגיש גם תביעה לפיצויים נגד המדינה, בשל נזקיהם של הנפגעים. המוקד טוען, בין היתר, כי השתהותה הרבה של הפרקליטות הצבאית בבירור האירוע, עלול לסכל גם את התביעה לפיצויים.

לבסוף, בתאריך 17.10.05, יום לאחר הגשת התביעה, התקבלה במוקד הודעת הפרקליטות המקבלת את הערר ומורה - שנתיים לאחר האירוע הקשה - על פתיחה בחקירה (יצוין, לשם ההגינות, כי ההודעה נשלחה עוד קודם להגשת התביעה).


לעתירת המוקד מיום 9.3.05


לתשובת המדינה לעתירה מיום 14.4.05


לערר שהגיש המוקד ביום 5.6.05


לכתב התביעה מיום 16.10.05
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות