הותרה כניסת ישראלים לרצועת עזה לשם ביקור קרוביהם בעיד אלפיטר: בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט התחייב הצבא לאפשר לישראלים, שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה ברצועת עזה, לבקרם במהלך החג המוסלמי. זאת, בהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית ובתנאי שיגישו בקשה 24 שעות לפני הביקור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
11.03.2005
הותרה כניסת ישראלים לרצועת עזה לשם ביקור קרוביהם בעיד אלפיטר: בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט התחייב הצבא לאפשר לישראלים, שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה ברצועת עזה, לבקרם במהלך החג המוסלמי. זאת, בהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית ובתנאי שיגישו בקשה 24 שעות לפני הביקור
הותרה כניסת ישראלים לרצועת עזה לשם ביקור קרוביהם בעיד אלפיטר: בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט התחייב הצבא לאפשר לישראלים, שלהם קרובי משפחה מדרגה ראשונה ברצועת עזה, לבקרם במהלך החג המוסלמי. זאת, בהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית ובתנאי שיגישו בקשה 24 שעות לפני הביקור
ביום 30.10.05 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ לאפשר לתושבי ישראל ואזרחיה, שלהם קרובי משפחה המתגוררים בשטחי רצועת עזה, להיכנס לרצועה בחג המוסלמי עיד אלפיטר, בלוויית בני-זוגם וילדיהם. נכון ליום הגשת העתירה - שלושה ימים לפני החג - לא התקבלה כל תשובה ממפקדת התיאום והקישור בעזה אם הביקורים ייערכו וכיצד. בעתירה נדרש גם כי הצבא ייערך טכנית לביקור, באופן שלרשות המבקרים יעמדו תנאים נאותים בשעת המעבר במחסומים.

המוקד הדגיש בעתירה כי הזכות לביקורי משפחה בימי החגים נגזרת מהזכות לחיי משפחה ומהזכות לחופש הפולחן. ככל שהצבא טוען כי הסתיים כביכול הכיבוש ברצועת עזה, הדבר מחייבו להסיר את המגבלות מטעמו על הכניסה לרצועה ולאפשר את הביקורים. הצבא מחויב לקיום הזכות גם לאור התחייבויותיו במסגרת עתירות קודמות באותו עניין.

בעקבות עתירת המוקד, הודיעה תחילה המדינה שבמהלך ארבעת ימי החג, תותר מידי יום כניסתם לרצועת עזה של 500 ישראלים בלבד, שיבקשו לבקר את קרובי משפחתם מדרגה ראשונה. המדינה מציינת כי תיבחן כניסת קרובי משפחה ישראלים שאינם מקרבה ראשונה במקרים הומניטריים, מעבר למכסה זו. כל זאת, בהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית.

בהמשך, הודיעה המדינה כי תותר גם כניסתם לרצועה של בני זוגם של קרובי המשפחה וילדיהם עד גיל 18 יוכלו לבקר ברצועה. המדינה אף הסירה את דרישתה למכסה מסוימת של מבקרים. הכניסה היא בכפוף למשלוח בקשה 24 שעות לפני הביקור ובכפוף להיעדר מניעה ביטחונית פרטנית.

לצפייה בעתירה

לתגובת המדינה

לעתירות קודמות באותו עניין:

בג"ץ 552/05

בג"ץ 1034/04

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 30.10.05 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ לאפשר לתושבי ישראל ואזרחיה, שלהם קרובי משפחה המתגוררים בשטחי רצועת עזה, להיכנס לרצועה בחג המוסלמי עיד אלפיטר, בלוויית בני-זוגם וילדיהם. נכון ליום הגשת העתירה - שלושה ימים לפני החג - לא התקבלה כל תשובה ממפקדת התיאום והקישור בעזה אם הביקורים ייערכו וכיצד. בעתירה נדרש גם כי הצבא ייערך טכנית לביקור, באופן שלרשות המבקרים יעמדו תנאים נאותים בשעת המעבר במחסומים.

המוקד הדגיש בעתירה כי הזכות לביקורי משפחה בימי החגים נגזרת מהזכות לחיי משפחה ומהזכות לחופש הפולחן. ככל שהצבא טוען כי הסתיים כביכול הכיבוש ברצועת עזה, הדבר מחייבו להסיר את המגבלות מטעמו על הכניסה לרצועה ולאפשר את הביקורים. הצבא מחויב לקיום הזכות גם לאור התחייבויותיו במסגרת עתירות קודמות באותו עניין.

בעקבות עתירת המוקד, הודיעה תחילה המדינה שבמהלך ארבעת ימי החג, תותר מידי יום כניסתם לרצועת עזה של 500 ישראלים בלבד, שיבקשו לבקר את קרובי משפחתם מדרגה ראשונה. המדינה מציינת כי תיבחן כניסת קרובי משפחה ישראלים שאינם מקרבה ראשונה במקרים הומניטריים, מעבר למכסה זו. כל זאת, בהיעדר מניעה ביטחונית פרטנית.

בהמשך, הודיעה המדינה כי תותר גם כניסתם לרצועה של בני זוגם של קרובי המשפחה וילדיהם עד גיל 18 יוכלו לבקר ברצועה. המדינה אף הסירה את דרישתה למכסה מסוימת של מבקרים. הכניסה היא בכפוף למשלוח בקשה 24 שעות לפני הביקור ובכפוף להיעדר מניעה ביטחונית פרטנית.

לצפייה בעתירה

לתגובת המדינה

לעתירות קודמות באותו עניין:

בג"ץ 552/05

בג"ץ 1034/04

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות