המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לכבד את חובותיה על פי הדין הבינלאומי כלפי האוכלוסייה בשטחים הכבושים: המוקד קובע כי תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שהתקיימו ברשות הפלסטינית אינן עילה לפגיעה בזכויות האדם או להתנערות מהחובות שמטיל המשפט הבינלאומי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.02.2006
המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לכבד את חובותיה על פי הדין הבינלאומי כלפי האוכלוסייה בשטחים הכבושים: המוקד קובע כי תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שהתקיימו ברשות הפלסטינית אינן עילה לפגיעה בזכויות האדם או להתנערות מהחובות שמטיל המשפט הבינלאומי
המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לכבד את חובותיה על פי הדין הבינלאומי כלפי האוכלוסייה בשטחים הכבושים: המוקד קובע כי תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שהתקיימו ברשות הפלסטינית אינן עילה לפגיעה בזכויות האדם או להתנערות מהחובות שמטיל המשפט הבינלאומי
"מוגנים הנמצאים בשטח כבוש, לא ישללו מהם בשום פנים ואופן את ההנאות מהאמנה הזאת, בגלל כל שינוי שהונהג, עקב הכיבוש, במוסדותיו או בממשלתו של השטח הכבוש" (סעיף 47 לאמנת ג'נבה הרביעית)

המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לכבד את חובותיה על פי הדין הבינלאומי כלפי האוכלוסייה בשטחים הכבושים ומבקש להזכיר:

כל עוד נתונים השטחים בתפיסה לוחמתית של הצבא, מוטלת על המדינה החובה לשמור על החיים התקינים ועל זכויות האדם של תושביהם.

תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שהתקיימו ברשות הפלסטינית אינן עילה לפגיעה בזכויות האדם או להתנערות מהחובות שמטיל המשפט הבינלאומי.

ישראל נושאת באחריות לספק שירותים שהרשות הפלסטינית לא תוכל לספק ולמשברים הומניטאריים שעלולים להתרחש.


לצפייה באמנת ג'נבה (הרביעית) בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה (1949) (מאתר "בצלם")


לצפייה בתקנות (האג) בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907) (מאתר "בצלם")

הדפסה הדפסה
שיתוף
"מוגנים הנמצאים בשטח כבוש, לא ישללו מהם בשום פנים ואופן את ההנאות מהאמנה הזאת, בגלל כל שינוי שהונהג, עקב הכיבוש, במוסדותיו או בממשלתו של השטח הכבוש" (סעיף 47 לאמנת ג'נבה הרביעית)

המוקד להגנת הפרט קורא לממשלה לכבד את חובותיה על פי הדין הבינלאומי כלפי האוכלוסייה בשטחים הכבושים ומבקש להזכיר:

כל עוד נתונים השטחים בתפיסה לוחמתית של הצבא, מוטלת על המדינה החובה לשמור על החיים התקינים ועל זכויות האדם של תושביהם.

תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שהתקיימו ברשות הפלסטינית אינן עילה לפגיעה בזכויות האדם או להתנערות מהחובות שמטיל המשפט הבינלאומי.

ישראל נושאת באחריות לספק שירותים שהרשות הפלסטינית לא תוכל לספק ולמשברים הומניטאריים שעלולים להתרחש.


לצפייה באמנת ג'נבה (הרביעית) בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה (1949) (מאתר "בצלם")


לצפייה בתקנות (האג) בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907) (מאתר "בצלם")

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות