בג"ץ 3114/02 - ח"כ ברכה נ' שר הבטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3114/02 - ח"כ ברכה נ' שר הבטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 14.04.2002
בג"ץ 3114/02 - ח"כ ברכה נ' שר הבטחון ואח' פסק דין
בעקבות עתירות להורות למשיבים שלא לפנות את גופות ההרוגים הפלסטינים שנותרו במחנה הפליטים ג'נין לאחר קרבות מבצע "חומת מגן", ולאפשר לנציגי הצלב האדום לאספן ולבני המשפחות להביאן לקבורה, הסכימו הצדדים שבזיהוי הגופות ישתתפו גם נציגי הצלב האדום, ושהקבורה, סמוך אחר כך, תיעשה על ידי הפלסטינים, בכבוד הראוי ועל פי כללי הדת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעקבות עתירות להורות למשיבים שלא לפנות את גופות ההרוגים הפלסטינים שנותרו במחנה הפליטים ג'נין לאחר קרבות מבצע "חומת מגן", ולאפשר לנציגי הצלב האדום לאספן ולבני המשפחות להביאן לקבורה, הסכימו הצדדים שבזיהוי הגופות ישתתפו גם נציגי הצלב האדום, ושהקבורה, סמוך אחר כך, תיעשה על ידי הפלסטינים, בכבוד הראוי ועל פי כללי הדת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות