הצבא מונע מתושבי השטחים הגרים בגדה לבקר אצל קרוביהם הכלואים בישראל רק מן הטעם שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא בעזה: המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ לאחר שהמשיב הפר את התחייבותו, שניתנה במסגרת עתירה קודמת שהגיש המוקד, ולפיה תתאפשר השתתפותם של תושבים אלה בביקורים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.05.2006
הצבא מונע מתושבי השטחים הגרים בגדה לבקר אצל קרוביהם הכלואים בישראל רק מן הטעם שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא בעזה: המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ לאחר שהמשיב הפר את התחייבותו, שניתנה במסגרת עתירה קודמת שהגיש המוקד, ולפיה תתאפשר השתתפותם של תושבים אלה בביקורים
הצבא מונע מתושבי השטחים הגרים בגדה לבקר אצל קרוביהם הכלואים בישראל רק מן הטעם שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא בעזה: המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ לאחר שהמשיב הפר את התחייבותו, שניתנה במסגרת עתירה קודמת שהגיש המוקד, ולפיה תתאפשר השתתפותם של תושבים אלה בביקורים
ביום 7.5.2006 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בשל מחדלו של הצבא לקיים את התחייבותו בפני בג"ץ, לטפל בבקשות של תושבי השטחים הגרים בגדה ומענם הרשום בעזה - לבקר אצל קרוביהם הכלואים בישראל.

המוקד קובע בעתירה כי למענם הרשום של העותרים אין כל נפקות באשר לחובתו של הצבא לממש את הזכות לביקורי משפחה במתקני הכליאה, שהיא זכות יסוד, הן של העצורים והן של בני משפחותיהם. בנוסף, הרישום הלא עדכני של העותרים כתושבי עזה, הוא תוצאה של מדיניות והתנהלות המשיב. על פי מדיניות זו, אין ישראל מכירה בשינויי מען שרשמו הפלסטינים במרשם האוכלוסין של השטחים, וזאת למרות שהסמכות לניהול מרשם זה, לרבות קבלת הודעות על שינוי מען ורישומו, מצוי כיום בידי הרשות הפלסטינית.לצפייה בעתירה (בג"ץ 3784/06 - מוגרבי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית)


לצפייה בעתירה הקודמת שהוגשה באותו עניין (בג"ץ 6855/04 -  נאג'י ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית)

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 7.5.2006 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בשל מחדלו של הצבא לקיים את התחייבותו בפני בג"ץ, לטפל בבקשות של תושבי השטחים הגרים בגדה ומענם הרשום בעזה - לבקר אצל קרוביהם הכלואים בישראל.

המוקד קובע בעתירה כי למענם הרשום של העותרים אין כל נפקות באשר לחובתו של הצבא לממש את הזכות לביקורי משפחה במתקני הכליאה, שהיא זכות יסוד, הן של העצורים והן של בני משפחותיהם. בנוסף, הרישום הלא עדכני של העותרים כתושבי עזה, הוא תוצאה של מדיניות והתנהלות המשיב. על פי מדיניות זו, אין ישראל מכירה בשינויי מען שרשמו הפלסטינים במרשם האוכלוסין של השטחים, וזאת למרות שהסמכות לניהול מרשם זה, לרבות קבלת הודעות על שינוי מען ורישומו, מצוי כיום בידי הרשות הפלסטינית.לצפייה בעתירה (בג"ץ 3784/06 - מוגרבי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית)


לצפייה בעתירה הקודמת שהוגשה באותו עניין (בג"ץ 6855/04 -  נאג'י ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית)

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות