צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970
חקיקה | חקיקה צבאית | 01.05.1970
צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970
צו צבאי שהוציא מפקד הצבא בשטחים הכבושים ובו הוראות ביטחון. בין השאר קובע הצו הגדרות והוראות בעניין בית משפט ושיפוט; עבירות; מעצרים, חיפושים, תפיסות והחרמות; צווי הגבלה וצווי פיקוח; ומעצרים מינהליים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
צו צבאי שהוציא מפקד הצבא בשטחים הכבושים ובו הוראות ביטחון. בין השאר קובע הצו הגדרות והוראות בעניין בית משפט ושיפוט; עבירות; מעצרים, חיפושים, תפיסות והחרמות; צווי הגבלה וצווי פיקוח; ומעצרים מינהליים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות