העתירה בעניין חוקתיות תיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) תידון בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים: את העתירה הגיש המוקד להגנת הפרט, עם עוד שמונה ארגוני זכויות אדם מישראל ומהשטחים הכבושים. העתירה דורשת לבטל את התיקון לחוק, אשר מונע מאזרחים פלסטינים לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם כאשר נזקים אלה נגרמו שלא במסגרת פעולות לחימה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
17.07.2006
העתירה בעניין חוקתיות תיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) תידון בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים: את העתירה הגיש המוקד להגנת הפרט, עם עוד שמונה ארגוני זכויות אדם מישראל ומהשטחים הכבושים. העתירה דורשת לבטל את התיקון לחוק, אשר מונע מאזרחים פלסטינים לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם כאשר נזקים אלה נגרמו שלא במסגרת פעולות לחימה
העתירה בעניין חוקתיות תיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) תידון בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים: את העתירה הגיש המוקד להגנת הפרט, עם עוד שמונה ארגוני זכויות אדם מישראל ומהשטחים הכבושים. העתירה דורשת לבטל את התיקון לחוק, אשר מונע מאזרחים פלסטינים לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם כאשר נזקים אלה נגרמו שלא במסגרת פעולות לחימה

נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרן ברק, קבע ביום 17.7.06,כי הדיון בעתירה, ובעתירות נוספות באותו עניין, יתקיים בפני הרכב מורחב שלתשעה שופטים, וכי מזכירות בית המשפט תקבע מועד לדיון בעתירות בשבוע האחרוןשל חודש אוגוסט 2006.


להחלטת בג"ץ מיום 17.7.06


להחלטת בג"ץ בסיום הדיון מיום 13.7.06 שהוציאה צו על תנאי, המורה למדינה לבואו ליתן טעם מדוע לא יבוטל התיקון לחוק, בהיותו תיקון העומד בסתירה לחקיקת היסוד


לחומר נוסף בעניין
הדפסה הדפסה
שיתוף

נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרן ברק, קבע ביום 17.7.06,כי הדיון בעתירה, ובעתירות נוספות באותו עניין, יתקיים בפני הרכב מורחב שלתשעה שופטים, וכי מזכירות בית המשפט תקבע מועד לדיון בעתירות בשבוע האחרוןשל חודש אוגוסט 2006.


להחלטת בג"ץ מיום 17.7.06


להחלטת בג"ץ בסיום הדיון מיום 13.7.06 שהוציאה צו על תנאי, המורה למדינה לבואו ליתן טעם מדוע לא יבוטל התיקון לחוק, בהיותו תיקון העומד בסתירה לחקיקת היסוד


לחומר נוסף בעניין
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות