נדחתה עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לתושב הגדה, אשר גורש לרצועת עזה, לחזור לביתו ולמשפחתו בג'נין: העותר הוחזק במעצר מינהלי בישראל ו"שוחרר" מכלאו ישירות לרצועת עזה, בעילה שמענו הרשום הוא עזה, ולכן הוא בבחינת "שוהה בלתי חוקי בגדה". זאת, למרות שתושבי השטחים אינם צריכים אישור להתגורר בשטחים ולשנות את מקום מגוריהם, גם בין עזה לגדה, שכן שני אזורים אלה מהווים יחידה טריטוריאלית אחת. הזכות לחופש התנועה ולחופש לשנות את מקום המגורים יכולה להישלל רק מכוח צו תיחום מגורים, שלא הוצא נגד העותר. בג"ץ נמנע מלדון בשאלות עקרוניות אלה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.07.2006
נדחתה עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לתושב הגדה, אשר גורש לרצועת עזה, לחזור לביתו ולמשפחתו בג'נין: העותר הוחזק במעצר מינהלי בישראל ו"שוחרר" מכלאו ישירות לרצועת עזה, בעילה שמענו הרשום הוא עזה, ולכן הוא בבחינת "שוהה בלתי חוקי בגדה". זאת, למרות שתושבי השטחים אינם צריכים אישור להתגורר בשטחים ולשנות את מקום מגוריהם, גם בין עזה לגדה, שכן שני אזורים אלה מהווים יחידה טריטוריאלית אחת. הזכות לחופש התנועה ולחופש לשנות את מקום המגורים יכולה להישלל רק מכוח צו תיחום מגורים, שלא הוצא נגד העותר. בג"ץ נמנע מלדון בשאלות עקרוניות אלה
נדחתה עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לתושב הגדה, אשר גורש לרצועת עזה, לחזור לביתו ולמשפחתו בג'נין: העותר הוחזק במעצר מינהלי בישראל ו"שוחרר" מכלאו ישירות לרצועת עזה, בעילה שמענו הרשום הוא עזה, ולכן הוא בבחינת "שוהה בלתי חוקי בגדה". זאת, למרות שתושבי השטחים אינם צריכים אישור להתגורר בשטחים ולשנות את מקום מגוריהם, גם בין עזה לגדה, שכן שני אזורים אלה מהווים יחידה טריטוריאלית אחת. הזכות לחופש התנועה ולחופש לשנות את מקום המגורים יכולה להישלל רק מכוח צו תיחום מגורים, שלא הוצא נגד העותר. בג"ץ נמנע מלדון בשאלות עקרוניות אלה
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות