דנ"פ 7048/97 - פלונים נ' שר הבטחון פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנ"פ 7048/97 - פלונים נ' שר הבטחון פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 12.04.2000
דנ"פ 7048/97 - פלונים נ' שר הבטחון פסק דין
פסק דין בעתירת אזרחים לבנונים שריצו במלואן תקופות שונות של מאסר בישראל אולם לא שוחררו מכלאם והוחזקו כ"קלף מיקוח" במו"מ לשחרור שבויים או נעדרים. העתירה התקבלה. ביהמ"ש קובע ברוב קולות כי כיוון שהדרך החוקית היחידה להחזיק בעותרים היא מעצר מינהלי לפי חוק המעצרים, וכיוון שלפי חוק המעצרים אין סמכות לעצור אדם שלא נשקפת ממנו סכנה לביטחון המדינה - יש לשחרר את העותרים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בעתירת אזרחים לבנונים שריצו במלואן תקופות שונות של מאסר בישראל אולם לא שוחררו מכלאם והוחזקו כ"קלף מיקוח" במו"מ לשחרור שבויים או נעדרים. העתירה התקבלה. ביהמ"ש קובע ברוב קולות כי כיוון שהדרך החוקית היחידה להחזיק בעותרים היא מעצר מינהלי לפי חוק המעצרים, וכיוון שלפי חוק המעצרים אין סמכות לעצור אדם שלא נשקפת ממנו סכנה לביטחון המדינה - יש לשחרר את העותרים.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות