בקשה דחופה למתן סעד בעתירה לפתוח את המעברים לרצועת עזה לאספקה סדירה של דלק, מזון, תרופות וציוד חיוני: הבקשה הוגשה עקב התדרדרות המצב ההומניטרי ברצועה, כתוצאה מהמניעה המתמשכת של העברת אספקה חיונית לתושבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.08.2006
בקשה דחופה למתן סעד בעתירה לפתוח את המעברים לרצועת עזה לאספקה סדירה של דלק, מזון, תרופות וציוד חיוני: הבקשה הוגשה עקב התדרדרות המצב ההומניטרי ברצועה, כתוצאה מהמניעה המתמשכת של העברת אספקה חיונית לתושבים
בקשה דחופה למתן סעד בעתירה לפתוח את המעברים לרצועת עזה לאספקה סדירה של דלק, מזון, תרופות וציוד חיוני: הבקשה הוגשה עקב התדרדרות המצב ההומניטרי ברצועה, כתוצאה מהמניעה המתמשכת של העברת אספקה חיונית לתושבים

ששה ארגוני זכויות אדם הגישו ביום 28.8.2006 לבג"ץ בקשה למתןסעד בעתירתם הדחופה, אשר הוגשה לפני כחודש וחצי נגד שר הביטחון ומתאםהפעולות בשטחים, בדרישה להורות על פתיחתם של המעברים לרצועת עזה לאספקה סדירה של מוצרי מזון, תרופות ומוצרים חיוניים נוספים, וכן לחדש באופן מיידי את האספקה הסדירה של דלק לרצועה. העתירה נדונה באמצע חודש יולי בפני הנשיא אהרן ברק והשופטים דורית ביניש ואליעזר ריבלין, אולם מאז לא ניתנה בה כל החלטה. העתירה והבקשה הוגשו בשם האגודה לזכויות האזרח, עמותת רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, בצלם, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ועמותת גישה.

הבקשה הדחופה הוגשה בעקבות המצב המתדרדר ברצועה, כתוצאה ישירה של פעולות כוחות הביטחון, אשר מונעים מעבר סדיר של ציוד הומניטרי לעזה באמצעות המעברים,שבהם שולטת ישראל באופן מוחלט.

כתוצאה מהמחסור במוצרי יסוד, נרשמו עלייה של כ-15% במחיר הקמח ועלייה של כ-33% במחיר הסוכר ברצועה. כן נגרם מחסור בדלק, שהצורך בו גדל מאד מאז הפציץ חיל האוויר את תחנת השנאים ברצועה בסוף חודש יוני. זאת מכיוון, שבהעדר אספקת חשמל סדירה, קיים צורך מוגבר בדלק להפעלה של גנרטורים, הנדרשים להפעלת מרפאות, לקירור מזון ותרופות ולקיום פעילות הומניטרית ברצועת עזה. נכון ליום 24.8.06 נותר לאונרוו"א מלאי דלק לכשבוע בלבד, וזאת על רקע העובדה, שתושבי עזה מקבלים אספקת חשמל 8-6 שעות ביום בלבד.

בתגובה לעתירה, טענה המדינה, כי היא עוקבת אחר המצב ברצועת עזה "ככל שהיא יכולה בנסיבות הקיימות" וכי היא מאפשרת "אספקה סבירה" של ציוד הומניטרי. בתגובה מבהירים הארגונים, כי חובתה של המדינה אינה מוגבלת למניעת מצב של רעב. הם מוסיפים ומדגישים, כי על כוחות הביטחון מוטלת החובה לאפשר את אספקת הציוד הנדרש למתן מענה למלוא הצרכים ההומניטריים של תושבי עזה ולאפשר להם לקיים חיים תקינים, לרבות הבטחת מעבר הציוד הנחוץ לתפעול סדיר של שירותי בריאות וחינוך ולקיום חיי מסחר, אשר תלויים באפשרות להשתמש במעברים באופן סדיר להכנסת אספקה שלמוצרים לרצועה. לכל הפחות, נאמר בבקשת הארגונים, מוטלת על ישראל חובה מכוח הדין ההומניטרי לאפשר לארגוני הסעד להושיט סיוע לאוכלוסיה כה פגיעה, הזקוקה לעזרתם.

לצפייה בבקשה מיום 28.8.2006

לצפייה בעתירה

הדפסה הדפסה
שיתוף

ששה ארגוני זכויות אדם הגישו ביום 28.8.2006 לבג"ץ בקשה למתןסעד בעתירתם הדחופה, אשר הוגשה לפני כחודש וחצי נגד שר הביטחון ומתאםהפעולות בשטחים, בדרישה להורות על פתיחתם של המעברים לרצועת עזה לאספקה סדירה של מוצרי מזון, תרופות ומוצרים חיוניים נוספים, וכן לחדש באופן מיידי את האספקה הסדירה של דלק לרצועה. העתירה נדונה באמצע חודש יולי בפני הנשיא אהרן ברק והשופטים דורית ביניש ואליעזר ריבלין, אולם מאז לא ניתנה בה כל החלטה. העתירה והבקשה הוגשו בשם האגודה לזכויות האזרח, עמותת רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, בצלם, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ועמותת גישה.

הבקשה הדחופה הוגשה בעקבות המצב המתדרדר ברצועה, כתוצאה ישירה של פעולות כוחות הביטחון, אשר מונעים מעבר סדיר של ציוד הומניטרי לעזה באמצעות המעברים,שבהם שולטת ישראל באופן מוחלט.

כתוצאה מהמחסור במוצרי יסוד, נרשמו עלייה של כ-15% במחיר הקמח ועלייה של כ-33% במחיר הסוכר ברצועה. כן נגרם מחסור בדלק, שהצורך בו גדל מאד מאז הפציץ חיל האוויר את תחנת השנאים ברצועה בסוף חודש יוני. זאת מכיוון, שבהעדר אספקת חשמל סדירה, קיים צורך מוגבר בדלק להפעלה של גנרטורים, הנדרשים להפעלת מרפאות, לקירור מזון ותרופות ולקיום פעילות הומניטרית ברצועת עזה. נכון ליום 24.8.06 נותר לאונרוו"א מלאי דלק לכשבוע בלבד, וזאת על רקע העובדה, שתושבי עזה מקבלים אספקת חשמל 8-6 שעות ביום בלבד.

בתגובה לעתירה, טענה המדינה, כי היא עוקבת אחר המצב ברצועת עזה "ככל שהיא יכולה בנסיבות הקיימות" וכי היא מאפשרת "אספקה סבירה" של ציוד הומניטרי. בתגובה מבהירים הארגונים, כי חובתה של המדינה אינה מוגבלת למניעת מצב של רעב. הם מוסיפים ומדגישים, כי על כוחות הביטחון מוטלת החובה לאפשר את אספקת הציוד הנדרש למתן מענה למלוא הצרכים ההומניטריים של תושבי עזה ולאפשר להם לקיים חיים תקינים, לרבות הבטחת מעבר הציוד הנחוץ לתפעול סדיר של שירותי בריאות וחינוך ולקיום חיי מסחר, אשר תלויים באפשרות להשתמש במעברים באופן סדיר להכנסת אספקה שלמוצרים לרצועה. לכל הפחות, נאמר בבקשת הארגונים, מוטלת על ישראל חובה מכוח הדין ההומניטרי לאפשר לארגוני הסעד להושיט סיוע לאוכלוסיה כה פגיעה, הזקוקה לעזרתם.

לצפייה בבקשה מיום 28.8.2006

לצפייה בעתירה

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות