ב"ש (ת"א-יפו) 92690/02 - מדינת ישראל נ' עבייד ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ב"ש (ת"א-יפו) 92690/02 - מדינת ישראל נ' עבייד ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 10.03.2003
ב"ש (ת"א-יפו) 92690/02 - מדינת ישראל נ' עבייד ואח' החלטה
במסגרת הביקורת השיפוטית בעניינם של ארבעה אזרחים זרים, שהוחזקו בישראל מכוח צווים על פי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, קבע בית המשפט כי מדובר בחוק חוקתי שאינו מנוגד למשפט הבינלאומי. בית המשפט קבע שהחוק אינו מיועד להחזיק עצורים כקלפי מיקוח לצורך החזרת שבויים ונעדרים ישראלים, אף כי מטרה זו משתקפת בבירור מהדיונים המשפטיים והציבוריים שהתנהלו בעקבות פרסום הצעת החוק והחוק עצמו. הערעור שהוגש על החלטה זו נדחה. ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
במסגרת הביקורת השיפוטית בעניינם של ארבעה אזרחים זרים, שהוחזקו בישראל מכוח צווים על פי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, קבע בית המשפט כי מדובר בחוק חוקתי שאינו מנוגד למשפט הבינלאומי. בית המשפט קבע שהחוק אינו מיועד להחזיק עצורים כקלפי מיקוח לצורך החזרת שבויים ונעדרים ישראלים, אף כי מטרה זו משתקפת בבירור מהדיונים המשפטיים והציבוריים שהתנהלו בעקבות פרסום הצעת החוק והחוק עצמו. הערעור שהוגש על החלטה זו נדחה. ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות